Om Kulturens

Studieförbundet för kulturutövare!

Kulturens arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och grundades 2010 av sex rikskulturorganisationer.

Vi utvecklar den ideella kulturens i Sverige och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.

Kulturens är partipolitiskt och religiöst obundet.

Utdrag ur stadgar

  • Kulturens ska bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet.
  • Kulturens ska bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter.
  • Med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.
    Kulturens skall ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet och deras omfattning.
  • Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.

Folkbildning med kulturfokus

Vi bedriver folkbildning som:

  • Studiecirklar – minst tre personer inklusive ledare som träffas under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar à 45 minuter lär och utvecklas tillsammans enligt ett gemensamt upprättad arbetsplan. Maximalt får en studiecirkel bedrivas tre gånger per vecka och fyra timmar à 45 per tillfälle.
  • Annan folkbildningsverksamhet – större grupper med fler än 20 deltagare som träffas och lär tillsammans. Det kan också vara några personer som lär tillsammans en enstaka dag, exempelvis vid en workshop.
  • Kulturarrangemang – minst 30 minuter offentligt framträdande, ska vara offentliggjort eller affischerat eller dylikt. Det kan röra sig om en dansuppvisning, en teaterföreställning, en konsert, en vernissage, osv.