Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Folkbildningens regler

reglerheader-squashed

Bild: Juhana Herttua

Folkbildningen omfattas av regler som fastställts av Folkbildningsrådet på uppdrag av staten. Reglerna är sammanställda i skriften Statsbidrag till studieförbund - Villkor och fördelningskriterier, som du kan ladda ned här.

För att säkerställa att den bidragsberättigande verksamheten bedrivs i enlighet med Folkbildningsrådets regler är Kulturens ansvariga för att granska sin egen verksamhet utifrån fastställda kriterier. 

Studieförbundet ska: 

  • Bedriva ett systematiskt kvalitets arbete, centralt och lokalt
  • Bedriva ett systematiskt internt etik- och gränsdragnignsarbete centralt och lokalt 
  • Genomföra ett systematiskt arbete med risk och väsentlighetsanalys 
  • Årligen genomföra internkontroll av minst 5 procent av folkbildningsverksamheten

Vidare har de olika studieförbundens branschorganisation Studieförbunden i samverkan sammanställt en skrift för hur dessa regler ska tolkas, den skriften hittar du här

Folkbildningsrådet har också sammanställt skriften ”Riktlinjer för arbetet med etik och gränsdragning” som berättar hur Studieförbunden ska arbeta med etikfrågor, det dokumentet hittar du här.