Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Om förening

meeting

Bild: Hamza But

I denna del av kursen behandlas vad en ideell förening är, vilka roller som den traditionellt består av, hur verksamhet genomförs i en förening och slutligen vad det innebär att vara förtroendevald inom Kulturens.

Delar av kursmaterialet kommer från Kulturens kurs VardagsRUM, som Kulturen utvecklat tillsammans med Riksförbundet Unga Musikanter (RUM). Kursen lär deltagaren att driva sin förening från det första konstituerande årsmötet till kommande års årsmöte.