Arrangörskap

Grundläggande arrangörskurs

Övriga villkor

Var tydlig med vad som är den du bokars uppdrag och försök specificera allt som går specificera. Antingen genom ett avtal som båda skriver under, eller åtminstone genom att hen bekräftar det ni avtalat om genom ett mejl.

För att spara allas tid, ta upp diskussionen om pengar så tidigt som möjligt i er kontakt.

Generellt så vinner du mycket på att vara tydlig i all din kontakt, du upplevs som professionell och förhindrar att det ska uppstå något missförstånd.

 

Övriga tips

Tala gärna med andra arrangörer om deras erfarenheter runt boknings, produktions- och bokningsbolag samt olika artister och konstnärer.

Tänk också på att artister och konstnärer sinsemellan ofta delar sina erfarenheter och även diskuterar sina gager. Har du olika prissättning för likartade artister eller konstnärer, se till att ha goda argument för det ifall frågan kommer upp på tal.

Om den eller de du vill boka har en bokare eller agent, boka genom dem. Kostnaden kommer att bli något högre om en agent är inblandad, fast det blir alltid dålig stämning om du går bakom ryggen på bokare eller agent och börjar förhandla direkt med artisten, vilket missgynnar dig i längden.