Arrangörskap

Grundläggande arrangörskurs

Förbered dig på att planera

Det finns ett utryck som säger:

"Om du misslyckas med att planera, så planerar du för att misslyckas"

Ofta kan det som skiljer ett väl utfört arrangemang från ett mindre väl utfört, vara just dess planering.

 

Klarhet leder till handling

Genom en tydlig målbild blir det lättare att sortera och prioritera alla saker som måste hanteras under projekts genomförandefas.

Ibland vet du bara nästa sak som ska hända och måste planera samt genomföra projektet ett steg i taget tills du kommer fram till mål. I andra projekt så är nästa steg att ta reda på vad exakt som är nästa steg, för att projektet ska kunna ta sig framåt överhuvudtaget.

Den stora fördelen med att dela upp ett projekt i mindre bitar, är att arbetet som ska ske blir hanterbart och risken för att det ska kännas övermäktigt eller svårt minskar.