Arrangörskap

Grundläggande arrangörskurs

Dokumentation

Vid dokumentation är en riktlinje att det aldrig går att få för mycket material. Även om vissa saker kan tyckas meningslösa för dig här och nu, så kan de ha ett stort värde för framtida forskare eller arkivarier.

 

En ögonblicksbild av ditt arrangemang

Dokumentation är en viktig del av ditt arrangemang av tre anledningar:

  1. ofta är du skyldig att dokumentera arrangemang och kringarbete till bidragsgivare om det finansierats genom stöd eller bidrag
  2. du har själv nytta av att kunna gå tillbaka och se hur dina arrangemang utvecklats
  3. det ger dig material att använda i framtida marknadsföringsarbete

Även ifall bidragsgivare, samarbetspartners och sponsorer inte efterfrågat någon dokumentation från dig, är det alltid bra att kunna visa upp en ordentlig sammanställning vad deras stöd resulterat i.

 

Gör det enkelt att följa pengarna

Både för din egen räkning och för bidragsgivare eller andra som har ett ekonomiskt intresse i ditt projekt, så är en ekonomisk redovisning värdefull.

Redovisningen ska svara på frågan "vad pengarna har gått till?" i form av en tydlig och lättöverskådlig sammanställning.