Ledarskap

Kulturens ledarutbildning (1.0)

Folkbildning

I Sverige har det fria kunskapssökandet och folkbildningens självständighet, i förhållande till det formella utbildningssystemet, hela tiden värnats.

I detta moment får du läsa om folkbildningen och studieförbundens framväxt, dess uppdrag, mål och syfte.