Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Bilda förening

Tim-Evanson

Bild: Tim Evanson

För att bilda en ideell förening behövs en så kallad interimsstyrelse, det är personer som visat ett intresse av att bilda en förening som tillsätter denna styrelse. 

Interimsstyrelsen är en tillfällig styrelse vars uppgift är att kalla till ett första årsmöte och ta fram ett förslag på stadgar, som är det ramverk föreningen arbetar efter. När årsmötet har ägt rum och stadgarna antagits är föreningen officiellt bildad. Det är nu föreningen kan börja genomföra olika aktiviteter i föreningens namn och det är även nu ansvaret som att vara del av en förening börjar.