Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Handlingar

mjtmail-(tiggy)

Bild: Mjtmail (tiggy)

 

Handlingarna till årsmötet är hela årsmötet, så det är viktigt att de kommer ut i tid och är kompletta. Vad som ska finnas i handlingarna framgår av dagordningen. Vad som ska finnas med på dagordningen framgår av föreningens stadgar.