Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Första årsmötet

 

Krisztina.Konczos

Bild: Krisztina Konczos

 

Till ett årsmöte finns det vissa handlingar som alltid måste vara med. Till det första årsmötet kan inte alla dessa vara med (exempelvis föregående års ekonomiska utfall), därför har vi i denna kurs valt att dela upp det så att vi har ett kapitel om det första årsmötet och ett om de övriga.

 

På det första årsmötet bestäms vilka stadgar föreningen ska arbeta utifrån, vilket vanligtvis är den enda gången beslut om stadgan kan tas under endast ett möte – därför är det första årsmötet så viktigt. Fast årsmötet är också betydelsefullt av flera andra anledningar, så det är viktigt att förstå dess innebörd redan från början. 

 

Årsmötet är ett sätt för föreningens medlemmar att utöva inflytande i föreningen. Där får alla föreningens medlemmar en möjlighet att samlas och tycka till, ge förslag och diskutera vad föreningen ska göra och tillsammans besluta om vilka som ska representera medlemmarna under verksamhetsåret och sitta med i styrelsen.