Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Planering

Shweta-Agarwal

Bild: Shweta Agarwal

 

Planering är A och O för att få en lyckad verksamhet. 

Det är bra att vid det första mötet sätta upp alla mötesdatum för det kommande år, samt ta reda på om det redan nu finns datum då ett visst arrangemang, kurs eller dylikt ska genomföras. Detta gör att ni får en tydlig överblick om när det är hög belastning på styrelsen och när det är mindre att göra.

Om det finns projekt i verksamhetsplanen som inte behöver ligga vid en speciell tidpunkt kan ni passa på att lägga dem under en lugnare period. Tänk på att sätta datum för det redan nu, så att ni har ett slutdatum när ni sedan ska göra en detaljerad planering.