Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Genomförande

Scott-Rettberg

Bild: Scott-Rettberg

 

Nu när ni sett vad som ska genomföras så är det dags att kavla upp ärmarna och göra det. Många styrelser känner ofta sig tyngda av att det är så mycket jobb som måste genomföras, men det finns inget som säger att styrelsen är de som måste utföra det som planerats. Styrelsens ansvar kommer att behandlas mer noggrant i slutet av denna kurs, fast rent allmänt kan en säga att styrelsen är ansvarig för att det som är planerat genomförs.

 

Involvera medlemmarna 

Att vara en förening är en styrka, många som vill mycket och även om vägen till målet kan se olika ut så är målet detsamma. Tänk därför på att involvera föreningens medlemmar i både planeringen av evenemang och andra aktiviteter, men även vid själva genomförandet. Vi tar ett exempel för att måla upp en bild av hur det kan se ut.

 

Exempel arbetsdelning 

Det är dags för föreningen att ta hand om det årliga valborgsfirandet. Att det är ett stort projekt förstår flera direkt och om hela styrelsen ska vara upptagen med projektet, så blir allt annat arbete lidande. Därför tillsätter styrelsen istället en arbetsgrupp som består av intresserade föreningsmedlemmar.

Gruppen får en kontaktperson i styrelsen och kommer tillsammans med kontaktpersonen överens om hen ska vara del av gruppen eller endast en länk mellan arbetsgruppen och styrelsen. När valborg närmar sig har arbetsgruppen planerat alla aktiviteter och ordnat med exempelvis de tillstånd och den utrustning som behövs.

 Under planeringsarbetet har arbetsgruppen tänkt på hur många personer som skulle behövas vid varje aktivitet och talat om det för föreningens medlemmar. Detta har gjort att de medlemmar som inte velat eller haft tid att hjälpa till med planeringen nu kan hjälpa till vid själva genomförandet och då får känna en samhörighet med föreningen och till de andra medlemmarna.

Tänk på att desto fler som får vara delaktiga i olika projekt, desto lättare kommer föreningen ha att rekrytera till en styrelse och ju mer levande kommer er förening att bli!