Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Förtroendevald

nalends

Bild: Nalends

 

Att vara förtroendevald är både en ära och ett ansvar. De flesta förtroendevalda ingår i styrelsen, men undantag finns – ett sådant undantag är valberedningen.  

Att ta sig an ett förtroendeuppdrag  för att någon säger att det ser snyggt ut på ett CV eller för att det inte finns någon annan, är ett dåligt sätt att få en levande förening. Att vara förtroendevald innebär att arbeta för föreningens bästa. Oavsett din roll i styrelsen, ska föreningens bästa alltid gå först.

I en styrelse finns olika funktioner, alla viktiga och lika värda. Föreningen bestämmer själv vilka funktioner den behöver och vad som ingår i dessa. Vanligtvis sker detta under det första mötet efter årsmötet och kallas i föreningssammanhang för delegationsordning, där det också framgår vem som har mandat att ta vissa beslut. Förslag till delegationsordning finns under rubriken Resurser.