Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Personuppgiftslagen

Bild: AdobeStock

 

Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera.

Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.

I Sverige har vi den så kallade missbruksregeln som innebär enklare regler för personuppgifter i ostrukturerat material. Detta innebär också i praktiken att det har varit väldigt få sanktioner.