Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Överföring till tredje land

[caption id="attachment_1250" align="alignnone" width="1280"] Bild CreditDebitPro[/caption]

 

För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES (så kallad tredjelandsöverföring) gäller särskilda regler. Dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s medlemsstater har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Därför kan personuppgifter föras över fritt inom detta område utan begränsningar. Eftersom det inte finns några generella regler som ger motsvarande garantier utanför EU och EES har det ansetts att överföring till sådana länder bara får ske under särskilda förutsättningar.

Överföring av personuppgifter till tredje land får enligt dataskyddsförordningen ske i följande situationer och under förutsättning att övriga regler i förordningen följs:

  • Beslut om adekvat skyddsnivå

  • Lämpliga skyddsåtgärder 

  • Särskilt tillstånd av Datainspektionen

  • Samtycke eller i andra särskilt angivna situationer 

  • Överföring vid enstaka tillfällen

Kursen kommer att beskriva dessa situationer mer ingående kommande sidor.