Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Definitioner

Bild: AdobeStock

 

 • GDPR – Den nya Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation). Träder i kraft 25 maj 2018.
 • Datasubjekt – Den som registreras.
 • Behandling – Allt du gör med de personuppgifter du hanterar. Också att lagra dem
  är en behandling. Har du en personuppgift så behandlar du den. 
 • Personuppgift – All information som kan knytas till en nu levande person. Några exempel är: Namn, adress, personnummer, fotografi, ip-adress eller registreringsnummer.
 • Känslig personuppgift – Uppgifter om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse,  etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, sexuell läggning eller biometriska uppgifter (fingeravtryck, iris och liknande).
 • Personuppgiftsansvarig – Förkortas ”PuA”. Den som bestämmer ändamål och medel
  för behandlingen.
 • Personuppgiftsbiträde – Förkortas ”PuB”. Den som behandlar personuppgifter på uppdrag av PuA. 
 • Personuppgiftsbiträdesavtal – Måste finnas mellan PuA och PuB. Avtalet reglerar i huvudsak hur PuB får behandla uppgifterna.