Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Vad är behandling?

Bild: Jim Kaskade

 

Behandling är i princip allt du gör med de personuppgifter som du hanterar, även att lagra en personuppgift räknas som behandling. 

Exempel på behandling är:

  • insamling
  • registrering
  • organisering
  • lagring
  • bearbetning
  • läsning
  • spridning eller tillhandahållande på annat sätt
  • justering eller sammanförande

I stort går det därför att säga att har du en personuppgift så behandlar du den.