Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Personuppgiftsbiträde ”PuB”

Bild: perzon seo

 

Ett personuppgiftsbiträde:

  • Är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsanvariges räkning
  • Finns alltid utanför den personuppgiftsansvarigas organisation
  • Kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller
    annat organ.