Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Övning

Animated-Heaven

Bild: Animated-Heaven

 

Nu vet ni lite mer om Facebook, Instagram och Twitter och de olika funktionerna de erbjuder, samt vilka som är deras främsta användare.

 

Din förening

Fundera på hur er förening kan dra nytta av dessa faktorer och anteckna:

 • Börja med att identifiera din förenings grundläggande behov av sociala medier, fråga er vem vi vill nå ut till genom våra sociala medier?
 • Hur tror vi att de personer som föreningen vänder sig till använder sociala medier i dag? 
 • Använder de sociala medier alls? 
 • Vill vi nå ut till en ny grupp personer? 

 

Facebook

 • Vad kan vår förening dra för fördelar av att använda Facebook?
 • Finns det några nackdelar med att använda Facebook för vår förening?
 • Vem eller vilka är det vi vill nå genom Facebook?
 • Vilken typ av innehåll skulle vi eventuellt vilja publicera på Facebook?

 

Instagram

 • Vad kan vår förening dra för fördelar av att använda Instagram?
 • Finns det några nackdelar med att använda Instagram för vår förening?
 • Vem eller vilka är det vi vill nå genom Instagram?
 • Vilken typ av innehåll skulle vi eventuellt vilja publicera på Instagram?

 

Twitter

 • Vad kan vår förening dra för fördelar av att använda Twitter?
 • Finns det några nackdelar med att använda Twitter för vår förening?
 • Vem eller vilka är det vi vill nå genom Twitter?
 • Vilken typ av innehåll skulle vi eventuellt vilja publicera på Twitter?