Kommunikation

En introduktion till sociala medier för föreningar

Övning - hur vill vi ha det?

Michael-Cardus

Bild: Michael Cardus

 

I det här läget är det dags att planera, göra upp en konkret strategi. Vad för typ av inlägg och media ni vill dela, och i vilka kanaler - avgör ni bäst själva. Behovet ser olika ut för varje förening. Diskutera!

  • Hur ofta vill vi publicera i våra sociala medier?
  • Vad kan inläggen handla om?
  • Vem eller vilka ska ha anvsar för kontot/kontona?
  • Vilken tilltalston ska vi ha i inlägg?
  • Hur ska vi följa upp arbetet?

Tänk på!

Är ni flera personer som ska publicera innehåll? Tänk då på att era personliga stilar kommer skilja sig åt. Vill ni bygga igenkännings-faktor hos läsaren? Är det en fördel eller nackdel att vara flera personer som publicerar?