Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Om valberedning

 

I detta moment svarar vi på frågan vad en valberedning gör, varför den finns, vilka som får sitta i en valberedning och talar om valberedningens förslag.