Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Jäv

 

Jäv är en beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild omständighet som underminderar förtroendet för att en person kommer vara opartisk. 

Avsikten med att förebygga jäv grundar sig i två anledningar

  1. att inte någon ska påverka ett beslut på ett opassande sätt 
  2. att förebygga misstanken om att ett beslut inte tagits på rätt grunder 

 

En valberedning ska vara neutral och inte jävig, därför är det viktigt att valberdningen tidigt i sitt valberedningsarbete talar om vad som ska vara praxis runt jäv. 

Sanna Hedlund från Sverok föreslår att det samtalet kan delas upp i en inre och en yttre jävdiskussion och ger förslag på följande frågor att utgå ifrån: 

Intern jävdiskussion

  • Vad betyder jäv för oss?
  • Hur är vår praxis när vi känner en kandidat, ska vi lägga ned vår röst eller inte? 
  • I vilka situationer är vi öppna med personliga relationer inför valberedningen?

Extern jävdiskussion

  • Hur hanterar vi kandidater som har en personlig relation till valberedningen? 
  • Hur behandlar vi alla lika och vad innebär det?
  • Bör vi berätta om vår syn på jäv utåt? 

 

Valberedningen måste med andra ord tala igenom och besluta om en samsyn på jäv och sedan kunna motivera detta om det skulle behövas.