Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Vilka kompetenser behövs i föreningen

 

  1. Ta fram föreningens mål- och visionsdokument och lista vilka kompetenser du anser behöver finnas i styrelsen för att föreningen ska kunna nå sina långsiktiga mål och arbeta mot sin vision. 
  2. Fyll i kompetenskartan för respektive person i styrelsen och skapa en översikt över vilken kompetens som finns i styrelsen idag.
  3. Lista vilken samlad kompetens som behövs för föreningens verksamhet just nu, som i dagsläget är svag eller saknas i den sittande styrelsen.
  4. Fundera över var den kompetens som saknas kan finnas och skriv ned vad som är nästa steg i arbetet med att hitta tänkbara personer med den kompetensen.