Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Sammanfattning Kulturens och folkbildning

Bra jobbat, nu har du kommit till denna kursdels sista sida som är en kort sammanfattning av momentets avsnitt. 

 

Varför Kulturens? 

 • Kulturens är ett kulturstudieförbund, startat av den svenska amatörkulturens folkrörelse.
 • Förbundet startades ur ett missnöje med dåvarande studieförbund och Kulturrådets stöd till amatörkulturen.
  • Särskilt tre anledningar var orsaken till bildandet:
   1. synsättet på vad som räknades som folkbildning inom kulturverksamheter
   2. hur statsbidraget fördelades mellan studieförbund och kulturföreningar 
   3. synen på och kunskapen om de olika kulturformerna

 

Varför folkbildning 

 • Folkbildning är en frivillig lärandeform i grupp, där deltagarna gemensamt sätter målen för lärandet.
 • Inlärningsmetoden bygger på tanken om kunskap som ett sätt att utveckla både personer och samhälle och att samhället har nytta av bildade medborgare.
 • Inom konst- och kulturverksamheter sker det mycket gemensamt lärande, även om det inte finns en lika lång tradition och vana att bedriva lärande i form av folkbildning som hos många andra folkrörelser.
 • Folkbildning är ett praktiskt sätt att fortsätta utvecklas inom ditt ämne och som person. 

 

Ledarskapets betydelse 

 • Att leda är att få med sig andra människor i en viss riktning.
 • Inom folkbildningen är ledarens roll att se till att gruppen är demokratisk och att det är goda förutsättningar för ett gemensamt lärande.
 • Beroende på kulturform kan ledarskapet sträcka sig från att vara samordnande till att vara styrande, det viktiga är att ledarskapet är anpassat utifrån verksamheten och möjliggör ett bra lärande och en gemenskap i gruppen. 

 

Din betydelse i egenskap av cirkelledare 

 • Som cirkelledare är du en del av civilsamhället, en betydande kraft i det svenska arbetet för demokratiutveckling och mänskliga rättigheter.
 • Inom folkbildningens verksamhetsformer ansvarar cirkelledaren för
  • hur ni lär er i gruppen
  • att folkbildningen föranmälas och redovisas till Kulturens
  • att gruppen är demokratisk
  • att det sker ett konstnärligt utvecklingsarbete.

 

Nu är första moment färdigt! Då går vi vidare till nästa moment som handlar om Kulturens.