Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Ditt ledarskap

Ta några minuter och reflektera över följande frågor, skriv gärna ner dina tankar. 

 

  1. Vilken påverkan har du genom ditt ledarskap?
  2. Vilka nya perspektiv fick du från senaste träffen med din grupp?
  3. Har du något behov som du inte vet hur du ska uttrycka i gruppen? 
  4. Om det finns några svårigheter i att leda din grupp, beskriv dem kortfattat. Fundera över en sak du kan göra som skulle göra en svårighet mindre svår.
  5. Beskriv kortfattat en bra sak som har hänt som ett resultat från en tidigare träff med gruppen

 

Denna reflektion är endast för dig själv och behöver inte skickas in. När du är färdig med uppgiften kan du gå vidare till nästa avsnitt.