Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Introduktion till inlämningsuppgift

 

Instruktioner

Reflektera över följande frågor 

  • Vad kännetecknar en bra ledare utifrån din erfarenhet?
    • hur har du tagit med dig detta i ditt ledarskap? 

 

Uppgiften ska som minst vara 250 ord och som mest 1000 ord, eller att du spelar in en film i minst två minuter där du reflekterar runt ovanstående frågor. 

Då uppgiften bygger på din erfarenhet så är det dina reflektioner och erfarenheter som är viktiga. 

 

Inlämning

För att lämna in uppgiften, skriv först ditt svar i en ordbehandlare och spara sedan din reflektion som ett dokument i pdf-format. Dra sedan det sparade dokumentet till inlämningsrutan i kursen och uppgiften sparas.

Om du vill ändra det dokument du lämnat in, för muspekaren på inlämningsrutan och vänsterklicka, välj sedan rätt dokument från din dators skrivbord i sökfönstret som öppnas och avsluta genom att trycka på knappen `välj´

Ifall din reflektion lämnas in i form av en film, vänligen begränsa storleken på filmen till 10 mb.  

 

Skulle du har svårigheter att lämna in uppgiften går den även att mejla till sofia.nygren@kulturens.se .

 

Efter att inlämnad uppgift mottagits, godkänts och återopplats, så skickas ett diplom ut. Dessa skickas ut i början av varje ny månad. (Tyvärr har vi haft stora bekymmer med att skickade diplom inte kommit fram. Om ditt diplom ännu inte har kommit fram sex veckor efter att du fick återkoppling på din uppgift, vänligen hör av dig till kurser@kulturens.se så skickar vi ett nytt diplom vid kommande månads utskick).

Lycka till!