Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Digital föranmälan och redovisning

 

Äntligen digitalisering

I många år har frågan om digital närvarorapportering varit ett önskemål hos ledare bland studieförbunden. Även om utveckligen gått långsamt så finns detta äntligen idag.

Rapporteringen sker genom ett webbaserat verktyg som heter E-lista. Verktyget låter dig se den verksamhet som du eller din förening planerat och slutligen redovisa studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

 

Hur kommer du igång?

Närvarorapportering

För att få göra din närvarorapportering digitalt behöver du ett användarkonto till tjänsten och internetanslutning. Du ansöker om ditt användarkonto här och kan också kontakta din lokala verksamhetsutvecklare för hjälp med detta.

För att komma till E-tjänsten och föra din närvarorapportering går du in på webbadressen https://narvaro.kulturens.net/

 

Föranmälan

Om du också vill föranmäla dina arrangemang digitalt behövs det även ett konto för den digitala tjänsten. Ansök om konto här 

Föranmälan sker sedan på https://arrviaweb.kulturens.net

 

Lathundar och filmer 

Verktyget E-lista har utvecklats gemensamt av de olika studieförbunden, vilket skett inom ramarna för branschorganisation Studieförbunden i samverkan (Studieförbunden). På Studieförbundens webbplats hittar du instruktionsfilmer och lathundar för hur du använder verktyget.

Du kan även kontakta din lokala verksamhetsutvecklare som gärna hjälper dig igång med att föranmäla och redovisa din verksamhet digitalt