Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Ledarskap, grupper och organisering

 

Mål eller system?

Hur planerar du bäst din verksamhet? Hur kan du bäst nå dina mål?

Här finner du två helt olika sätt att se på saken!
Vad passar dig?

 

Forget setting goals

 

SMART:a mål

Om du fastnat i ett projekt beror det ofta på att nästa steg eller projekts mål är otydligt och oklart. Ett sätt att tydliggöra vad exakt det är du och ni vill göra är att använda smarta mål. Klicka på länken nedan för att lära dig mer. 

personligutvecklingcentrum.se/smarta-mal/

 

Susan Cain: The power of introverts

Filmen handlar om att vara introvert (inåtvänd) i ett samhälle där extroverta (utåtvända) egenskaper som social kompetens och grupparbete premieras. Susan Cain uppvärderar det introverta genom att visa på fördelar som det introverta tänkandet för med sig, som att kunna tänka mer självständigt till exempel.

 

Arrangörskap

Kulturenskurser.se - Grundläggande arrangörskurs

Kulturens erbjuder en digital utbildning inom arrangörskap och publikutveckling med fokus på arrangemang som kulturprojekt.

Kulturenskurser.se - Grundläggande arrangörskurs

 

Arrangörshandboken

Sidan fungerar som en guide, med tips och råd till alla som vill arrangera levande musik – konserter, klubbar, festivaler etc.

Den riktar sig till alla åldrar, alla genrer och alla nivåer. Nybörjare såväl som vana arrangörer som vill utveckla delar av, eller hela, sitt arrangerande.

De allra flesta tipsen är också användbara även för andra typer av arrangemang, som dans, teater, bildkonst och performance etc.

www.arrangorshandboken.se/

 

Frågor och svar cirkelpedagogik

Vad gör jag om det är tyst i rummet?

En bra början är att prova ställa andra frågor. Att gå tillbaka till när det var som bäst i diskussionen och se om det går att återkoppla samtalet dit.

 

Vad gör jag när det inte går att få igång ett samtal? 

Börja med att själv ge ett påstående och fråga vad de andra tänker om det. Jag tänker att... Om övriga gruppen håller med, fråga om det finns någonting som de inte håller med om. Om ingen säger någonting, fråga en specifik person vad den tänker och om det finns någonting som hen inte instämmer med. 

I konstnärliga verksamheter kan du också fråga efter reflektioner eller ge din egen reflektion runt konstformen ni arbetat med. Om deltagarna svarar att allt är bra, går det alltid att fråga om det var något som inte var lika bra? Vilken del de tycke bäst om och om det finns någon annan del som de inte tycker om eller tycker om mindre. Du kan också fråga vad deltagarna tänkt när de gjorde kosten eller verket som de visar.

 

Vad gör jag när det är tryckt stämning i gruppen? 

Människor är ofta rädda för tystnaden och som ledare är det i många fall ganska obehagligt när det är helt tyst. Men låt det gärna få vara tyst några minuter trots detta och se om någon annan tar ordet.

Tystnaden kan också innebära att deltagarna tar in vad de andra sagt och tänker på detta. När det gäller konst är det ofta svårt att sätta ord på sina tankar och det kan behöva få ta tid.

Om någon inte tar ordet så går det alltid att benämna att det blev tyst och fråga hur det kommer sig, eller om det var något som deltagarna tyckte blev svårt att hantera.

 

Vad gör jag om jag som ledare får kritik? 

Bekräfta att du hört kritiken och fråga om det finns något mer som deltagaren tycker kan förbättras. Fråga också om deltagaren och gruppen skulle vilja hitta en lösning på detta tillsammans.

Det kan ofta kännas svårt att få kritik, samtidigt är det något bra i att tycka olika. Det faktum att ni vill samma saker är också lösningen som gör att ni kan komma överens, ni slåss i regel inte om exakt samma utrymme eller resurser. 

Det är också möjligt att lyssna på åsikter eller argument som du själv inte delar och ändå ha respekt för personen och att den har den åsikt. Låt personen tala till punkt och försökt fundera över vad du kan lära dig av det som den andre säger innan du svarar av reflex för att du blivit ifrågasatt. 

 

Hur gör jag om två deltagare blir ovänner?

För att bli ovänner så måste en konflikt ha gått rätt långt. Första steget är alltid att försöka lösa meningsskiljaktigheter innan de utvecklas till en konflikt. Det första är att försöka medla och konstatera att deltagarna kan vara överens om att de inte är överens. Vi behöver inte tycka lika om allting och åsikter väger lika. 

Om det går långt att det påverkar gruppen så kan du i rollen som ledare be deltagarna att lämna den konflikten eller ämnet medan de är på träffarna så att både de och ni andra kan fokusera på gruppens mål. 

Du kan också be de berörda att stanna kvar efter träffen och försöka lösa konflikten tillsammans med dig. I många fall så går det att hitta en lösning om alla inblandade får lugna ner sig, tala till punkt om vad de tänkte och kände och tänka över möjliga sätt att lösa konflikten eller det som orsakade konflikten.

 

Hur gör du om ni blir ovänner inom er konstnärliga förening?

Det första steget är alltid att lyssna av de inblandade och försöka ta reda på vad alla egentligen vill. Ofta handlar inte konflikten om frågan ni blivit ovänner runt utan istället om hur ni har behandlat, lyssnat på och sett varandras behov. 

Om det blir allvarliga och långtgående konflikter i er verksamhet så har Kulturens en code of conduct runt verksamhetskonflikter och kan erbjuda er hjälp.

 

Hur gör vi om det är jag som ledare och en deltagare som blir ovänner?

Det är svårt att hantera en situation som inbegriper oss själva. Ur Kulturens erfarenhet är det positivt om det första steget är att du som ledare backar något och reflekterar över händelsen, varför ni blev ovänner och försöker se situationen ur deltagarens perspektiv.

Om du inser att konflikten beror på dig så går det alltid att be om ursäkt. En bra form för ursäkter som de lär ut vid mitt barns förskola är följande tre steg: 

  1. Förlåt, det här är mitt fel,
  2. Det var mitt ansvar att det blev såhär, 
  3. Hur kan jag göra det rätt? 

Fråga dig också hur du lösningen skulle se ut om du fick bestämma helt fritt och visste att det blev som du ville, föreslå den sedan till deltagaren och se om ni kan komma vidare.

 

Hur gör jag för att motivera deltagarna i min cirkel om jag märker att intresset minskar över tid?

En bra början kan vara att ha ett längre fika så att du och deltagarna i gruppen lär känna varandra ordentligt. Ibland är det så enkelt att alla inte är trygga i gruppen och vågar visa sin konst eller dela sina tankar med de övriga.

I vissa grupper kan det också vara en eller flera personer i en grupp som är väldigt dominanta och inte lämnar så stort utrymme till de övriga i gruppen. Här kan du som ledare prova att dela ut ordet och låta andra få komma säga sin åsikt eller leda gruppen. Ibland kan den personen som är väldigt dominant vara du som ledare.

En annan sak kan vara att lägga in saker på era träffar som inspirerar dig som ledare. Försök att komma ihåg vad som gjorde dig kär i ämnet och gå tillbaka till den känslan. Försök "kalibrera" din interna mätare för ämnet sårat du vete vad som ger dig inspiration och ta med dig den känslan när du leder gruppen.