Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Introduktion

 

 

Detta studiematerial introducerar FN:s mänskliga rättigheter och hur dessa återspeglas i det svenska samhället.

Kursen kräver inte några förkunskaper på området. Dock förutsätts en grundläggande förståelse för hur du använder en dator och webbläsare, till exempel Internet Explorer, Google Chrome eller Safari.

Denna kurs är uppdelad i olika moment, som du lättast tar till dig om du följer dem i kronologisk ordning.

Under kursen sker också några övningar, dessa övningar är personliga och till för din egen skull. Efter varje moment ska du även klara av ett quiz som sammanfattar momentet och säkerställer att du tagit del och tagit in informationen.

Kursens totala längd är beräknad till 15 studietimmar á 45 minuter. Dock tar det olika lång tid för olika personer att läsa och lära, så tiden kursen tar är individuell.

För att komma åt kursmaterialet loggar ni in i rutan längre ner på sidan med den e-post och det lösenord som användes för att registrera er till kulturenskurser.se. Om du inte är medlem i kulturens kursportal sedan tidigare, kan du även registrera en ny användare i formuläret som kommer längre ner på denna sida.