Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Om normer

https://craigs-art-blog.blogspot.se/2011/08/illustration-friday-imperfect.html

Bild: Craig Payne 

 

Normer är föreställningar, idéer och oskrivna regler som formar oss som individer, våra relationer till andra människor och hela samhället. Normer är värderingar hos en själv som man kan ha reflekterat mer eller mindre kring att man faktiskt har. I alla sociala relationer i samhället finns det normer som utgör gränserna för hur vi förväntas och får vara. (Från BRYT sid 6)

Vissa normer, som att inte spotta någon i ansiktet, eller att följa de kösystem som finns i livsmedelsbutiker, är till för att vi bättre ska samverka i samhället. De är oskrivna regler som ingen direkt pratar om utan ‘bara’ följer.

Andra normer, som ‘vithetsnormen’ eller ‘heteronormen’, påverkar samhället i stort och indikerar vad som anses ‘tillåtet’ eller ‘acceptabelt’. Normer anses som “normala” och “självklara” och ifrågasätts därför inte tills man bryter mot dem.  De kan därför vara svåra att synliggöra om man inte är utanför dem. 

 

http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2015/05/NABfarg.pdf

Bild: Tankebanken, sidan 20