Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Om makt

guy-masavi---Om-makt

Bild: Guy Masavi 

 

Att passera inom en norm ger en hel del fördelar. Att till exempel aldrig behöva försvara sin sexualitet eller ‘komma ut’ som heterosexuell; att aldrig behöva behöva boka en särskild biljett till en föreställning på grund av särskilda behov; att ens nationalitet aldrig blir ifrågasatt och så vidare.

dovenormaldark

Foto: @MissPotkin

Det är ofta svårt att förstå de privilegier vi har när vi är en del av normen. En medelålders vit man i Sverige har inte samma trösklar när han ska söka jobb, hitta bostad eller figurera i media, som den som inte är det. I filmen du nyss såg på föregående sida framgick det att uttryck omedvetet kan bekräfta och stärka de maktstrukturer som finns.

Ta till exempel uttrycket “for normal to dark skin”. Redan där har man särskilt det som avviker från normen. Att ha mörk hy är per definition inte normalt.

“Det normkritiska perspektivet utgår från att det finns maktstrukturer som gör att vissa grupper av människor gynnas på bekostnad av andra. De grupperna har större möjligheter och förutsättningar att påverka samhället och sitt eget liv. Dessa maktstrukturer är anpassade efter normpersonerna. Att vara normen innebär en enorm makt. Det ger en utrymme och en röst i samhället som är självklar. Maktstrukturerna är alltså anpassade efter normen samtidigt som det är de personer som tillhör normen som har störst möjlighet att påverka och ändra på maktstrukturerna.” /Tankebanken, sidan 22