Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Makt och tillgänglighet

 

Videon ovan beskriver makt som ett relationsbegrepp. I övningen på föregående sida blev det kanske tydligt att vi alla upplever vårt samhälle på olika sätt, och att de normer som präglar vårt samhälle även spär på de maktförhållanden som existerar.

Tillgänglighet är inte bara en fråga om att få fysisk access till arbetsplatsen. Det är en fråga om att inkludera på ett sådant sätt att det inte drabbar den utsatta.

Det är med andra ord inte bara vad vi tillgängliggör, utan även hur vi gör det som skapar ett samhälle där alla är lika mycket värda. Om samhällets resurser inte är tillgängliga till alla medborgare blir det skeva maktförhållanden som kan få ofördelaktiga konsekvenser.

Vi har redan i föregående del tittat lite på hur porträtteringen i media kan bekräfta de normer som finns i samhället. Detsamma gäller hur tillgängligheten i samhället funkar. Ju längre bort från normen vi kommer, desto mer tydlig blir otillgängligheten.

Makt gestaltar sig på många olika sätt, från en nedlåtande kommentar i hissen, till segregering på skolgården, till den oftast uppenbara snedfördelningen i ett styrelserum. Makt kan antingen ske medvetet eller omedvetet.

När vi pratar om tillgänglighet kan makt både vara en subtil arkitekturiell design eller en direkt kränkning. Titta till exempel på videon nedan.

Ett antagande om filmen är att anställaren verkligen vill vara mer tillgänglig. Hon har ju ändå gått med på att ta in honom på intervju, fastän det verkar vara lite omständigt för henne och fastän hon inledningsvis tvivlar på att han klarar jobbet.

Men det blir tydligt för tittaren att allt, från designen på rummet, till hur chefen kommunicerar med den nya personen pekar på att han är ‘annorlunda’ och avviker från normen.