Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Normens öga

NASA-Goddard-Space-Flight-center---normens-öga

Bild: NASA Goddard Space Flight Center

 

På en arbetsplats kan som exempel kvinnor och män tilldelas olika arbetsuppgifter, bara på grund av att de tillhör olika kön. Detta är ett exempel på att vi gärna tillskriver personer vissa egenskaper utifrån vilka kategorier de tillhör. Befinner du dig i normens öga, det vill säga inom normen, känner du ofta inte av den. Som avvikare, när du ofta jämförs med normen eller ställs mot den, blir den däremot brännande tydlig.

Nedan kan du se det berömda ”docktestet”, som går ut på att visa två dockor med olika hudfärg för ett antal barn. Oavsett vilken hudfärg barnen själva har, tillskriver de den ljushyade dockan positiva egenskaper och den mörkhyade dockan negativa. Här blir normens – i detta fallet vithetsnormens - öga tydligt.

Den som befinner sig i normens öga har ofta ett övertag och fördelar, men därigenom också ett stort ansvar att fördela makt och förmåner på ett jämlikt sätt.

Ett framgångsrikt sätt för att göra det, är att tänka intersektionellt och se till individens hela palett av förmågor och egenskaper, oavsett om det stämmer med normen eller ej.